woensdag 26 juli 2017

8. Tienerdienst 16 juli 2017 thema: Christen zijn? hobby, levensstijl of meer?

Vanwege de vakantie hebben we in juni geen tienerdienst kunnen organiseren. Vandaag de laatste tienerdienst van dit seizoen. Het gaat over Christen zijn, wat is dat eigenlijk? Vorige keer spraken we over het verschil tussen religie, het volgen van regeltjes, en relatie, het volgen van Jezus. Maar hoe gaat dat dan? Wat is dan Christen zijn? Het woord zegt het al een beetje. Christus Jezus laten regeren in je leven, zodat Zijn Liefde, Kracht Wijsheid en Leven zichtbaar wordt.


Voor de dienst draaien we twee muziekclips. Chris Tomlin met "slaves/how great" en Herman Boon met "Dikke vrienden met God."

We zijn vanochtend met 7 tieners. Een klein groepje maar wel gezellig. We openen de ochtend met met gebed en bespreken het laatste lied. Wat en wie is nu die God. En dikke vrienden met God zou dat kunnen?

We bekijken een paar filmpjes'
- Wie is God een straatinterview
- Wie is jouw God
- Wie heeft jou gemaakt

God heeft je geschapen met een leegte een open plek. Aan jou is de keuze hoe je die gaat vullen. Ga je dat vullen met de wereld of met de dingen van God of met God zelf. Je mag weten dat je een Kind bent van God. Hij houdt van je. Dat geeft vaste grond in je leven. Ook als je bijvoorbeeld wordt gepest dan mag je toch weten ik ben waardevol en niet afhankelijk van wat anderen over mij zeggen. Ik mag er zijn want God heeft mij gewild en heeft een plan voor mijn leven. Je mag er zijn.

We doen een spel met spekjes. Ieder krijgt 3 spekjes en in tweetallen mogen ze tegenover elkaar gaan staan en proberen een spekje met de mond op te vangen die de ander gooit. Een groepje kan in totaal 6 punten verdienen.


  • Dit hebben we overgeslagen: En daarna bekijken we een filmpje Begin je week met God "God geniet van jou" Over de tekst: Mijn beker vloeit over uit psalm 23 God geniet van je en is bij je alle dagen van je leven. Hij giet zijn zegen rijkelijk over je uit. Hij geeft leven en overvloed. Meer dan het noodzakelijke. Niet een beetje maar Hij wil je helemaal vullen zodat jij kunt uitdelen van Zijn liefde en van Zijn kracht en van Zijn wijsheid. Je hoeft het niet zelf te doen. God wil jou vullen met zichzelf, zodat je steeds meer op Hem gaat lijken.


We bekijken het Filmpje Christus in jou. Kijken we naar hoe we onszelf zien of luisteren we naar wat God over ons zegt: Je bent Gods kind, je bent een vriend van Christus, je bent vergeven, je behoort God toe, Hij heeft je al voor de schepping uitgekozen, Je bent het licht en het zout voor de wereld, je bent een huisgenoot van God, je bent niet alleen, je bent beschermt. God weet wie je werkelijk bent. Hij heeft je gemaakt. Vertrouw!

We doen een spel met 3 spekjes in de mond een tekst voorlezen en de groep moet raden welk spreekwoord het is.

Filmpje Jeroen waar denk je aan. (Er gaat nu op youtube een filmpje rond over een Jeroen die met vuur speelt en dat loopt niet helemaal goed) Maar wij  bekijken een getuigenis van een andere Jeroen

We doen nog een waterspel buiten. 2 lege emmers en 2 volle emmers aan de overkant. Met een bekertje water halen en in de lege emmer vullen in twee groepen. Welke zit het meeste water.

De kerkdienst is deze ochtend al vroeg afgelopen dus gaan we weer naar binnen en we eindigen de ochtend en laten nog een lied draaien van U2 With or without you/ Jesus


zondag 7 mei 2017

7. Tienerdienst 7 mei 2017 thema: Religie vs Relatie

"Er is nauwelijks een saaier leven denkbaar dan dat van een gestreng en religieus mens, terwijl er niets avontuurlijker is dan het leven van een Christen". 
Major W. Ian ThomasVoor de dienst begint draaien we een paar liederen op de beamer. Song of Solomon van Martin Smith en For King & Country met Proof of your love.  Laat mijn liefde het bewijs zijn van Uw grote Liefde!

Wij zijn vanochtend met 7 tieners. Een kleine opkomst, waarschijnlijk door het optreden van de Bazuin gisteravond. We bekijken samen het  laatste lied "Proof of your love" en bespreken we met elkaar. 

Het lied gaat over 1 Korinthiërs 13 waar een beschrijving staat van de liefde. Je kan van alles doen maar als je het zonder liefde doet, dan is het waardeloos! Als je alleen volgzaam bent zonder hart, zonder liefde, dan is alles zonder betekenis. Als je leeft zonder stem en zonder oren om de ander te horen, dan is het onmogelijk om lief te hebben. Net zoals in een relatie tussen man en vrouw. Je hebt elkaar niet lief omdat moet volgens de regels maar je hebt elkaar lief omdat je van elkaar houdt. En daar gaat het vanochtend ook over. Volg je een religie of volg je Jezus. Volg je regels of volg je Gods liefde. Liefde en ook Geloof kan niet van buitenaf opgelegd worden. Het geloof is iets wat God geeft in je hart als je gaat beseffen wie God is.

We doen een Jeu de boules spel met zelfgemaakte bierviltjes. Eén zwarte viltje ligt er al en het is de bedoeling met een ander wit viltje zo dicht mogelijk bij de zwarte te komen. Ieder mag een keer proberen en ieder krijgt nog een keer een herkansing. Hoe dicht ben je bij God of ervaar je God ver weg. Weet dat Hij maar 1 gebed ver weg is. 

We bekijken het Filmpje over religie vs relatie Religie is de menselijke manier om bij God te komen maar bij Geloof gaat het om Gods manier. God zelf komt naar de mens toe. Het is precies het omgekeerde van religie. Niet de mens zoekt God maar God zoekt de mens. Laat Jezus de vredevorst wonen in je hart.  Kerst bracht God bij de mensen en Pasen brengt de mensen bij God. God wil geen religie maar een liefdesrelatie met ons. Dat we door Zijn kracht gaan lijken op Hem.We doen een spel met veterdrop. Maar dan met vetersnoep...Ieder doet het uiteinde in de mond en de handen op de rug. Wie heeft als eerste de veter naar binnen? Een hele oefening om dat voor elkaar te krijgen. Ook een relatie met God moet je leren. Maar hoe zat het ook al weer met geloof. Wat geloof je? We bekijken het filmpje Dit is wat ik geloof. Moeilijke woorden. In welke categorie zit je? Net als Adam bij de "categorie" dieren geen hulp vond die bij hem paste. Zo vond ook Jezus, die zonder zonde was, geen mens die net zo was als Hij. Uit Jezus heeft God de "gemeente" geschapen. God heeft ons Heilig gemaakt zodat wij nu wel bij Hem passen. Doordat Jezus onze zonden op zich heeft genomen, ziet God ons heilig. (ook al zijn we nu nog vol fouten). Als je leert wat God heeft gedaan voor ons dan ga je steeds meer van Hem houden.

Filmpje:Waarom ik religie haat..  Jezus heeft een hekel aan religieuze mensen, zoals de Farizeeërs, die de ander alleen maar veroordelen op de regels die ze overtreden zonder het hart van de ander te zien. Het probleem van religie is dat het nooit bij de kern van je leven komt. Het is alleen maar een lange lijst van gedragsveranderingen die van buitenaf opgelegd worden. Van buiten netjes maar van binnen verrot. Geloof is een verandering die door God zelf in je hart wordt gelegd. De kerk is niet een museum voor nette mensen maar een ziekenhuis voor gebroken mensen. In de kerk zou je  juist je zwakheden mogen laten zien en echt zijn. Het geloof hangt niet van jou af maar van Hem. Religie zegt doen en Jezus zegt gedaan. Religie zegt slaaf Jezus zegt zoon. Religie bindt je aan banden maar Jezus maakt je vrij. Religie is mens die God zoekt, Christendom is God die de mens zoekt. Liefde volbracht alles. Het is volbracht. Geen regeltjes volgen maar Jezus volgen.

Je kunt van alles voor God doen, alles doen zoals het hoort, zoals naar de kerk gaan, bidden, bijbel lezen, getuigen, kerkenwerk doen..... maar toch het belangrijkste missen omdat al het werk dat je doet niet voortvloeit uit een intieme relatie met je Hemelse Vader.

We doen een spel balonnenestafette. twee aan twee en twee groepen. Elk stelletje staat met de rug naar elkaar toe en daartussen een ballon.  Je handen houdt je op hoofd. Met z'n tweeën moet je zo snel mogelijk naar de overkant en als je de muur aantikt mogen de volgende twee.

Liefde van God maakt dat het geloof van binnen komt! en niet van buitenaf opgelegd wordt. Besef eens goed de liefde die God voor jou heeft.  Laat Gods liefde en genade werkelijk tot je doordringen. De beloften die Hij aan je geeft. God heeft voor ons gekozen en niet andersom. Je kunt Gods nabijheid niet verdienen. Hij houdt van je ook als je nog zo vol zonden zit. Juist met Pasen mogen we Gods grote Liefde gaan ontdekken. Jezus is voor onze zonden gestorven...Geloof je dat?

We bekijken het filmpje Is Jezus echt uit de dood opgestaan? | Think Christianly van Geloofstoerusting.Henze vertelt een getuigenis. Waarin hij op een boot van Engeland naar Nederland een donkere man ziet lachen, dansen en zingen zonder dat hij zich wat van anderen aantrekt. Zo vol blijdschap. Zo blij kon hij vroeger ook zijn en vraagt zichzelf af waar ben ik die vreugde kwijtgeraakt. De drukte van het leven heeft alle vreugde weggenomen. En vanaf toen is Henze op zoek gegaan naar wat werkelijk belangrijk is en werkelijk vreugde geeft en dat is het geloof in Jezus.

Nog een extra verhaaltje:

Verhaaltje echt Christendom:"Stel je een huis voor waar zowel dove als horende mensen wonen. In een kamer zit een man duidelijk te genieten van muziek: hij knipt met zijn vingers en tikt met zijn voet op de grond. Zijn hele lichaam geeft uitdrukking van wat zijn oren opvangen.
Een dove bewoner komt binnen, groet de man en kijkt een tijdje naar de muziekliefhebber. "Hij lijkt nogal te genieten", denkt hij. "Laat ik het ook eens proberen" De dove gaat naast de eerste man zitten en begint hem na te doen. Onhandig knipt hij wat met zijn vingers en begint met zijn voet te tikken en te bewegen zoals de man naast hem. Ieder mens heeft wel enig idee van ritme, of je nu kunt horen of niet, dus na wat oefening knipt en tikt de dove man gelijk met de eerste man. Hij glimlacht zelfs een beetje, maar denkt tegelijk: Hmm, onzettend leuk is dit niet. Maar het is wel oke.
In de derde scène van het verhaal loopt een derde man de ruimte binnen. Wat ziet hij? Twee mensen die op het eerste gezicht precies hetzelfde doen. Is er een verschil tussen de twee? Absoluut! Een verschil van dag en nacht! De handelingen van de eerste man zijn natuurlijk, ze vloeien voort uit de muziek die hij hoort. De dove man imiteert die handelingen alleen maar-hoewel hij geen noot kan horen."

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. (Romeinen 5:8-11)dinsdag 11 april 2017

10. Kattenbak 11 april 2017 thema: Liefde is...

We zijn deze laatste avond bijna compleet. We eindigen het seizoen met gebak. Een fruittaart. Wie weet nog waarom we het seizoen begonnen met twee taarten? En zo laten we het seizoen nog even de revue passeren. We zijn begonnen met de liefde en we eindigen ermee. Alleen begonnen we met eros en eindigen met agapè en wat dat betekent zie je verderop in deze avond.

Dan gaan we een spel doen. We leggen een hartje op de grond en ieder die wil mag een vinger op het hartje leggen en er zo snel mogelijk in 10 tellen om heen rennen. Helemaal duizelig van liefde krijgt ieder een kaartje met een plaatje. Liefde is...en dan moet het plaatje uitgebeeld worden.

We bekijken een filmpje over verliefdheid. Gelukkig nadat de verliefdheidshormonen zijn uitgewerkt zijn er gelukkig nog de knuffelhormonen. De verliefdheid veranderd met de tijd in echte liefde.

Henze legt aan de hand van 3 Griekse woorden verschillende vormen van liefde uit. Je hebt Eros, dat is de lichamelijke liefde, je hebt Phylo dat betekent houden van iets of iemand en Agapè dat betekent onvoorwaardelijke (goddelijke) liefde.  Deze laatste liefde is de liefde die God voor ons heeft en is voor mensen bijna niet op te brengen. Wij stellen meestal eisen aan onze liefde. Voort wat hoort wat. Maar God geeft liefde met het risico er niks voor terug te krijgen.

Wist je dat God een tattoo van jou heeft? we bekijken een filmpje van Kruispunt Jeugddienst Tattoo
"jouw naam staat in de palm van mijn handen, onuitwisbaar".

We maken een lijst van belangrijkste liefde. Wat staat erop nummer 1. We komen op de volgende volgorde: Op 1 staat God, dan 2. Familie, 3. Vrienden, 4 Natuur/Dieren, 5. Hobby/Sport.

We bekijken een filmpje Wat is Liefde? Hier is een opsomming uit 1 korinthiërs 13. Een liefde die voor mensen bijna niet mogelijk is. Het is vooral gericht op jou relatie met de ander. De ander meer liefhebben dan jezelf. Liefde is een keuze waardoor je het met de ander kan volhouden.

We doen het spagetti spel. Twee aan twee met een spagetti in de mond naar de overkant lopen maar pas op het is breekbaar.

We kijken nog één filmpje van Denkstof: Liefde is geen ruilhandel.

Zo is de avond al weer voorbij en daarmee ook dit tweede seizoen.

zondag 26 maart 2017

6. Tienerdienst 26 maart 2017 thema: Wandelen met God

Voor de dienst laten we wat liederen zien via de beamer die te maken hebben met wandelen met God.
 waaronder  "All day" van Hillsong.

Er zijn vanochtend 9 tieners. Voor de dienst begint kijken we een indrukwekkend filmpje van Open Doors. Het gaat over de oorsprong van het lied: "I have decided to follow Jesus". Een man wordt met zijn gezin, die christen zijn geworden, door een woedende menigte naar een dorpsplein gebracht. In het dorp in India wonen alleen Hindoe's en ze accepteren geen andere religie. De man en zijn gezin worden bedreigd gedood te worden als hij zijn geloof niet opgeeft. Dan gaat hij zingen een lied dat hij zelf geschreven heeft. Ik heb besloten Jezus te volgen, ik keer niet om. Zijn kinderen worden gedood en daarna zijn vrouw en uiteindelijk wordt ook hijzelf gedood. Maar dan gebeurd er wat. De mensen in dat dorp veranderen. Eén voor een komen er mensen tot geloof. Het dorpshoofd als eerste en daarna nog vele mensen die tot de conclusie komen. Jezus Leeft. Hij is het waard om voor te leven. Dit verhaal is echt gebeurd en we zijn onder de indruk. Zie hier het filmpje "Ik heb besloten Jezus te volgen"

We praten even door en beginnen de dienst met gebed. We hebben het vanochtend over wandelen met God. Kan dat? Als je wandelt of ergens mee bezig bent dan kan je ook met God praten. Hij is altijd bij je. Hij wandelt altijd naast je. En in de stilte van de natuur of in de drukte van school. God ziet je en je mag alles met Hem overleggen en vragen. God is er niet alleen op zondag maar alle dagen van je leven. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Praat maar gewoon met Hem in stilte of hardop.


We bekijken nog een filmpje over Petrus. Die wilde ook met Jezus wandelen Wandelen op het water.  Jezus wandelt op het water naar de leerlingen toe. Petrus wil dit zelf meemaken en bij Jezus zijn en zo stapt hij met Jezus toestemming uit de boot op het water. Hij wil doen wat Jezus doet maar in plaats op Jezus te vertrouwen kijkt hij naar het woeste water.

We leggen het thema verder uit.
Wat betekent dat: Wandelen met God? Het heeft te maken met het dagelijks kiezen en te doen wat Jezus van je vraagt. In contact met God staan. Hoe doe je dat? Kan je weten wat God van je wil? Door te bidden en de Bijbel te lezen en te ontdekken wie God is.
Door steeds rekening houden met Gods liefde en gerechtigheid in alles wat je denkt zegt en doet. Niet alleen gericht zijn op wat jezelf wil maar door de Liefde die God geeft je ene voet voor de andere zetten in de ruimte die God je geeft. Dat hoeft helemaal niet krampachtig. Ontspan je in Gods liefde voor jou dan zal er ook ruimte komen om de ander lief te hebben. Besef dat God  steeds bij je is. Als je dreigt weg te zinken in de golven dan tilt Hij je op. Hij wil je Zijn liefde, kracht en wijsheid geven door de Heilige Geest.

We doen het kruiwagenspel. We hebben twee groepen en als de ene de ander als kruiwagen naar de overkant is gebracht mag de "kruiwagen" de volgende ophalen en naar de overkant kruien tot iedereen naar de overkant is. Welke groep is als eerste aan de overkant?

We bekijken een filmpje met een rap van Guido: "Met Jezus op pad" Met Jezus op pad de beste stap. Is het maar blabla of is er meer dan dat. Je zult het wel merken met Jezus op pad. Het is een uitdaging. Je leven gaat veranderen, Je gaat dingen begrijpen, Er gebeuren avonturen, raakt je van binnen en je wil mensen bereiken.

We doen het spel mijnenveld met twee groepen.

Wie is nu die Jezus? We bekijken een lied van Martin Brand. Jezus nooit gezien Sinds ik Hem mijn hart gaf is mijn wezen totaal veranderd. Hij leidt mij stap voor stap en helpt mij met Zijn kracht zodat ik weet Jezus leeft.

We doen het spel hoekepak (paardje rijden). Ook twee groepen. De een bij de ander op de rug een parcours afleggen. Welke groep is dit keer als eerste?

We bekijken een filmpje over letterlijk wandelen met God Luisteren en spreken met God als je wandelt. Is dat een goed idee. Stil in de natuur genieten van Gods schepping overdenken wie Hij is en wat Hij doet. Samen met God wandelen.  tot 1:33

We doen het voetenpoortspel. Twee groepen liggen tegenover elkaar met de voeten tegen elkaar aan. Twee aan twee krijgen ze een nummer. Als ik 5 roep staan die twee op gaan over de benen van de ander en rennen om naar hun eigen plek. Wie is als eerste?

We bekijken het filmpje wandel jij met God? en sluiten de dienst af. We kunnen naar de dienst in de kerk voor het afscheid en de bevestiging  van de ambtsdragers.


 


woensdag 22 maart 2017

9. Kattenbak 21 maart 2017 thema: Go fit

We zijn met een kleinere club vanwege ziekte en huiswerk maar toch zijn we nog met 8 personen. Dit keer geen cola en koekjes maar een schaal met tomaatjes, komkommer en paprika en vitaminedrank. Vandaag gaat het over gezond leven. Gezond eten, drinken, sporten maar ook op een gezonde manier naar jezelf kijken. Hoe ga je met jezelf om?We gaan eerst eens naar een grappig filmpje kijken van het klokhuis.

Daarna gaan we zelf eens aan de gang. We hebben 2 emmers gevuld met zand en we gaan kijken wie de emmers het langst omhoog kunnen houden. De emmers zijn wel heeel zwaar en maar een paar kunnen de emmers hoog houden. Dan gaan we opdrukken. Toch allemaal een beetje moeilijker dan gedacht. Als iedereen geweest is gaan we nog een filmpje kijken.

Dit keer een filmpje van Dylan Haegens die 10 tips geeft om fit te worden. (not)

Gezond eten, meer bewegen. Het zijn allemaal dingen die goed zijn voor je lichaam. Maar ook van binnen is het belangrijk om gezond te zijn. Hoe denk je over jezelf. Wat is je ZELFBEELD. Je mag jezelf zien als waardevol, want je bent precies goed. God heeft je bijzonder en speciaal gemaakt en heeft een doel voor jouw leven. We bekijken de film Butterfly circus met Nick Vujcic. Deze duurt 20 minuten. In deze film worden mensen gewaardeerd om wat ze WEL kunnen en waartoe ze vanuit hun hart in staat zijn
Een man heeft in zijn leven allen maar minachting en afwijzing
meegemaakt. Hij is zo anders als al de mensen om hem heen. Maar
hij kan het leven niet herkennen als iets waardevols en uniek. Hij
voelt zich hulpeloos, overgeleverd aan de willekeur van andere
mensen. Hij denkt dat hij waardeloos is en afgewezen wordt door
God zelf. Waarom? Omdat hij het zo geleerd heeft. Omdat hij in de
leugen is gaan geloven in plaats van in de waarheid. Niemand heeft
hem ooit een kans gegeven of laten zien dat er een ander
perspectief zou kunnen zijn.
Maar dan komt er een man die hem respecteert en hem vertrouwt
en hem helpt om de leugens achter zijn negatief zelfbeeld bloot te
leggen. En zo wordt deze gebroken man geleidelijk omgevormd tot
een groot artiest die met zijn verbazingwekkende vaardigheden een
aanmoediging en inspiratie werd voor anderen.

Will is niet de enige artiest in het “Vlinder Circus” die zich al lange tijd waardeloos, incompetent en
lelijk hebben gevonden. Integendeel, alle artiesten in dit circus hebben een moeilijk verleden achter
zich en moeten, net als Will, leren dat ze waardevol, uniek en begaafd zijn. Daar is de voormalige prostituee Anna, die, omdat ze zwanger is, de deur wordt gewezen, want in deze staat is ze niet meer bruikbaar. Of George, die probeert om te gaan met zijn leven, maar door zijn frustratie en opgehoopte agressie telkens in vechtpartijen beland. En tot slot, de oude Poppy, die schijnbaar niets meer in het leven kan dan alleen maar bedelen.

Met behulp van Mr. Mendez, die het potentieel in deze mensen herkent en hen moed geeft, vindt er in
hen een geweldige transformatie plaats. Deze ooit gebroken mensen bloeien op en ontwikkelen hun
talenten – net zoals een lelijke rups verandert in een prachtige vlinder.

Mr. Mendez heeft de gave om achter de maskers van het menselijk gedrag en uiterlijk te kijken. Hij ziet in ieder mens een uniek, waardevol en mooi schepsel dat vol is van verborgen talenten. Door zijn blik op de mensen kunnen we iets van Gods liefdevolle blik op ons ontdekken. God kijkt naar ons met de ogen van een Vader en een Schepper, en met waardering en vol liefde. Hij ziet ons zoals hij ons bedoeld heeft. God kijkt achter onze maskers en wat het leven in deze wereld van ons gemaakt heeft. Hij ziet ons potentieel en kent ons beter dan wij onszelf kennen Hij kijkt naar ons en zegt liefdevol: “Jij bent geweldig!”

Verwerkingsmateriaal bij de film

woensdag 1 maart 2017

8. Kattenbak 28 februari 2017 thema: Complimenten geven/krijgen.

Na welkom en even bijgekletst te hebben openen we de avond met gebed. Eén ding waarin je Jezus kan volgen is vruchten laten zien aan een ander. Bijvoorbeeld Liefde geven door bijvoorbeeld complimenten geven. We leggen het thema uit. Complimenten geven. Doe je dat wel eens en hoe vind je het om een compliment te ontvangen. Hoe voel je, je daarbij. Is het fijn om een compliment te ontvangen? We doen een testje en zien dat het uitmaakt hoe een compliment gegeven wordt en door wie.

Ter inleiding van de avond luisteren en kijken naar een liedje van Elise Mannah. Een compliment is makkelijk te geven en het kost geen cent. Maak de ander blij door op te merken dat iets goed of leuk is. Maar het moet wel echt gemeend zijn. Daarmee geef je de ander een goed gevoel en kan je iemand blij maken.

We bekijken nog een filmpje over complimenten geven. Even praktische tips over complimenten geven. Laat maar weten wat je bijzonder is aan iemand. Je mag dat best wel eens vaker doen. Jij blij en de ander blij.

Hierna gaan we een spel doen. We hebben twee teams. Eén persoon houdt een emmer boven zijn hoofd en de anderen van de groep gooien met propjes. Het team dat de meeste "complimentjes" vangt heeft gewonnen. We praten erover door. Het gaat er ook om hoe je complimentjes ontvangt. Geloof je het of lach je het weg.

We bekijken dan een modern verhaal over sterren en stippen. 
Misschien ken je het verhaal van de Nerflanders, uit het boek  Niemand is zoals jij van Max Lucado. Ze geven elkaar sterren en stippen. Sterren als iemand iets goeds doet en stippen voor mensen die iets fout doen. Wout heeft alleen maar stippen en komt dan iemand tegen zonder een ster of een stip. Telkens als iemand haar een stip of een ster wil geven valt die er van af. Zij verteld over de houtsnijder waar ze elke dag heen gaat en luistert alleen naar de dingen die Hij van haar vind, hierdoor blijven de sterren en stippen niet plakken. Vertrouw op de Liefde van God. Dan wordt je minder afhankelijk wat mensen van je vinden.


Complimenten pizza:
We hebben een smiley met daarop complimenten geven en ontvangen is leuk!. Van deze cirkel maken we 3 pizzapunten. Met de smiley op de achterkant leggen we ze op de grond neer. Op de eerste punt staat: Van een compliment wordt je gelukkig. Er mogen 2 rijtjes gemaakt worden. Complimenten over je innerlijk of uiterlijk. Op de tweede punt staat: Hoe geef je een compliment. We zetten de antwoorden op deze punt. Op de derde punt staat: Hoe ontvang je een compliment. Ook hier zetten we de antwoorden op.

We bekijken een filmpje van Max Lucado over Jij bent waardevol over alle complimenten die God geeft. God geeft je zoveel complimenten maar hoe zit het andersom? God heeft jou naar zijn evenbeeld geschapen. Wat een compliment. Hij vindt jou zo waardevol dat Jezus voor jou is gestorven om jou te redden. 

We doen nog een laatste spel. De tieners zitten in een kring om een bak met spekkies heen. Je mag zoveel pakken als je wilt maar voor elk spekkie moet je een positief complimentje schrijven op een post-it en in een doos stoppen. Het complimentje moet gericht zijn aan iemand uit de kring. We hangen alle papiertjes op de buitendeur. Bij het naar huis gaan mag je de complimentjes lezen.


dinsdag 14 februari 2017

7. Kattenbak 14 februari 2017 thema: How to follow Jesus

Eindelijk weer Kattenbak. De vorige keer was Henze ziek en vandaar dat we nu bijna een maand geleden bij elkaar waren. Vandaag is het 14 februari. Valentijnsdag, een commerciële dag die is komen overgewaaien uit Amerika. Toch hebben we als grap wat snoephartjes neergezet en praten even bij. We gaan vandaag verder met het thema: volgen...

We bekijken twee filmpjes * Nessvally & Rymz en Facebook: Jezus accepteren als vriend?

We kunnen elkaar volgen via social media. Maar wat en wie volg je dan. Allemaal mensen die alleen maar het beste van zichzelf posten en die zelf alleen maar op zoek zijn naar zoveel mogelijk likes? Dat zou wat zijn als Jezus facebook had. Zou je Hem volgen? Zou hij anders zijn? Om iemand te volgen moet je hem wel erg goed kennen anders kan het wel eens zijn dat hij je op een verkeerd pad leidt...

We doen een spel....Mijnenveld. We hebben 25 kartonnen borden op de grond liggen. Ik heb de route en de groep gaat in een rij achter elkaar staan. Eén voor één proberen ze via de borden naar de overkant van de kamer te komen. Maar als ze op een mijn stappen (De borden die ik niet heb uitgekozen als route) zeg ik boem en moeten ze achteraan de rij weer aansluiten en mag de volgende verdergaan met te ontdekken via welke borden ze naar de overkant komen. Ze mogen recht en diagonaal maar mogen niet over een bord heen stappen.
We bekijken een film Wie is Jezus? Vriend, redder, verlosser, Mens en God, alles, altijd bij je, onveranderlijk, baken, steun en toeverlaat, maatje, het Leven, bij wie ik alles kwijt kan, vertrouwenspersoon, degene die leven waard maakt naar wie ik altijd toe kan gaan, de persoon die heeft laten ervaren dat ik mag zijn die ik ben, schild tegen slechte dingen, dagelijks contact, oneindig groot, kwetbaar en dichtbij, gids in het leven.
En voor ons? Wie is Jezus voor jou?

We doen een spel: Maak een keus. Je hebt 3 opties of je bent een danser, ninja of schommelaar. Eén gaat met de rug naar de groep staan en zegt maak een keus en draait zich om en ieder laat zien wat hij/zij gekozen heeft. Heb je hetzelfde als degene die voor de groep staat dan mag je bij diegene staan en maak je samen een nieuwe keuze en roept samen: Maak een keus en draaien weer om. Totdat er nog 1 over is.

We bekijken een film WWJD Wat betekent het om Jezus te volgen. Wordt je een copycat of volgeling.

We doen het spel de rups. Je gaat in twee rijen achter elkaar op de grond zitten en houdt elkaars enkels vast door je handen naar achteren uit te strekken. Er is een finishlijn en nu is het de bedoeling om al schuivend met elkaar naar de overkant te komen. Welke groep is het snelst?

Wat mag het volgen van Jezus je kosten? We bekijken een filmpje

100 procent voor Jezus? De grootste vijand van het beste is het goede. Als je 100 procent wil geven dan zul je merken dat dat niet lukt. Op dat moment ga je naar Jezus toe en zeg je Heer, ik kan het niet. Doet U het maar. Hij ziet je hart aan. Hij weet hoe moeilijk het is om goed te zijn. Daarom is hij ook gestorven in jou plaats, zodat je kan leven voor Hem. Je wordt Gods kind. Hij leert je stap voor stap de weg te gaan. Je maakt dan nog wel fouten en toch ben je 100 procent Zijn kind.

We bekijken nog een filmpje van Denkstof Super ChristenRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...