zondag 26 maart 2017

6. Tienerdienst 26 maart 2017 thema: Wandelen met God

Voor de dienst laten we wat liederen zien via de beamer die te maken hebben met wandelen met God.
 waaronder  "All day" van Hillsong.

Er zijn vanochtend 9 tieners. Voor de dienst begint kijken we een indrukwekkend filmpje van Open Doors. Het gaat over de oorsprong van het lied: "I have decided to follow Jesus". Een man wordt met zijn gezin, die christen zijn geworden, door een woedende menigte naar een dorpsplein gebracht. In het dorp in India wonen alleen Hindoe's en ze accepteren geen andere religie. De man en zijn gezin worden bedreigd gedood te worden als hij zijn geloof niet opgeeft. Dan gaat hij zingen een lied dat hij zelf geschreven heeft. Ik heb besloten Jezus te volgen, ik keer niet om. Zijn kinderen worden gedood en daarna zijn vrouw en uiteindelijk wordt ook hijzelf gedood. Maar dan gebeurd er wat. De mensen in dat dorp veranderen. Eén voor een komen er mensen tot geloof. Het dorpshoofd als eerste en daarna nog vele mensen die tot de conclusie komen. Jezus Leeft. Hij is het waard om voor te leven. Dit verhaal is echt gebeurd en we zijn onder de indruk. Zie hier het filmpje "Ik heb besloten Jezus te volgen"

We praten even door en beginnen de dienst met gebed. We hebben het vanochtend over wandelen met God. Kan dat? Als je wandelt of ergens mee bezig bent dan kan je ook met God praten. Hij is altijd bij je. Hij wandelt altijd naast je. En in de stilte van de natuur of in de drukte van school. God ziet je en je mag alles met Hem overleggen en vragen. God is er niet alleen op zondag maar alle dagen van je leven. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Praat maar gewoon met Hem in stilte of hardop.


We bekijken nog een filmpje over Petrus. Die wilde ook met Jezus wandelen Wandelen op het water.  Jezus wandelt op het water naar de leerlingen toe. Petrus wil dit zelf meemaken en bij Jezus zijn en zo stapt hij met Jezus toestemming uit de boot op het water. Hij wil doen wat Jezus doet maar in plaats op Jezus te vertrouwen kijkt hij naar het woeste water.

We leggen het thema verder uit.
Wat betekent dat: Wandelen met God? Het heeft te maken met het dagelijks kiezen en te doen wat Jezus van je vraagt. In contact met God staan. Hoe doe je dat? Kan je weten wat God van je wil? Door te bidden en de Bijbel te lezen en te ontdekken wie God is.
Door steeds rekening houden met Gods liefde en gerechtigheid in alles wat je denkt zegt en doet. Niet alleen gericht zijn op wat jezelf wil maar door de Liefde die God geeft je ene voet voor de andere zetten in de ruimte die God je geeft. Dat hoeft helemaal niet krampachtig. Ontspan je in Gods liefde voor jou dan zal er ook ruimte komen om de ander lief te hebben. Besef dat God  steeds bij je is. Als je dreigt weg te zinken in de golven dan tilt Hij je op. Hij wil je Zijn liefde, kracht en wijsheid geven door de Heilige Geest.

We doen het kruiwagenspel. We hebben twee groepen en als de ene de ander als kruiwagen naar de overkant is gebracht mag de "kruiwagen" de volgende ophalen en naar de overkant kruien tot iedereen naar de overkant is. Welke groep is als eerste aan de overkant?

We bekijken een filmpje met een rap van Guido: "Met Jezus op pad" Met Jezus op pad de beste stap. Is het maar blabla of is er meer dan dat. Je zult het wel merken met Jezus op pad. Het is een uitdaging. Je leven gaat veranderen, Je gaat dingen begrijpen, Er gebeuren avonturen, raakt je van binnen en je wil mensen bereiken.

We doen het spel mijnenveld met twee groepen.

Wie is nu die Jezus? We bekijken een lied van Martin Brand. Jezus nooit gezien Sinds ik Hem mijn hart gaf is mijn wezen totaal veranderd. Hij leidt mij stap voor stap en helpt mij met Zijn kracht zodat ik weet Jezus leeft.

We doen het spel hoekepak (paardje rijden). Ook twee groepen. De een bij de ander op de rug een parcours afleggen. Welke groep is dit keer als eerste?

We bekijken een filmpje over letterlijk wandelen met God Luisteren en spreken met God als je wandelt. Is dat een goed idee. Stil in de natuur genieten van Gods schepping overdenken wie Hij is en wat Hij doet. Samen met God wandelen.  tot 1:33

We doen het voetenpoortspel. Twee groepen liggen tegenover elkaar met de voeten tegen elkaar aan. Twee aan twee krijgen ze een nummer. Als ik 5 roep staan die twee op gaan over de benen van de ander en rennen om naar hun eigen plek. Wie is als eerste?

We bekijken het filmpje wandel jij met God? en sluiten de dienst af. We kunnen naar de dienst in de kerk voor het afscheid en de bevestiging  van de ambtsdragers.


 


woensdag 22 maart 2017

9. Kattenbak 21 maart 2017 thema: Go fit

We zijn met een kleinere club vanwege ziekte en huiswerk maar toch zijn we nog met 8 personen. Dit keer geen cola en koekjes maar een schaal met tomaatjes, komkommer en paprika en vitaminedrank. Vandaag gaat het over gezond leven. Gezond eten, drinken, sporten maar ook op een gezonde manier naar jezelf kijken. Hoe ga je met jezelf om?We gaan eerst eens naar een grappig filmpje kijken van het klokhuis.

Daarna gaan we zelf eens aan de gang. We hebben 2 emmers gevuld met zand en we gaan kijken wie de emmers het langst omhoog kunnen houden. De emmers zijn wel heeel zwaar en maar een paar kunnen de emmers hoog houden. Dan gaan we opdrukken. Toch allemaal een beetje moeilijker dan gedacht. Als iedereen geweest is gaan we nog een filmpje kijken.

Dit keer een filmpje van Dylan Haegens die 10 tips geeft om fit te worden. (not)

Gezond eten, meer bewegen. Het zijn allemaal dingen die goed zijn voor je lichaam. Maar ook van binnen is het belangrijk om gezond te zijn. Hoe denk je over jezelf. Wat is je ZELFBEELD. Je mag jezelf zien als waardevol, want je bent precies goed. God heeft je bijzonder en speciaal gemaakt en heeft een doel voor jouw leven. We bekijken de film Butterfly circus met Nick Vujcic. Deze duurt 20 minuten. In deze film worden mensen gewaardeerd om wat ze WEL kunnen en waartoe ze vanuit hun hart in staat zijn
Een man heeft in zijn leven allen maar minachting en afwijzing
meegemaakt. Hij is zo anders als al de mensen om hem heen. Maar
hij kan het leven niet herkennen als iets waardevols en uniek. Hij
voelt zich hulpeloos, overgeleverd aan de willekeur van andere
mensen. Hij denkt dat hij waardeloos is en afgewezen wordt door
God zelf. Waarom? Omdat hij het zo geleerd heeft. Omdat hij in de
leugen is gaan geloven in plaats van in de waarheid. Niemand heeft
hem ooit een kans gegeven of laten zien dat er een ander
perspectief zou kunnen zijn.
Maar dan komt er een man die hem respecteert en hem vertrouwt
en hem helpt om de leugens achter zijn negatief zelfbeeld bloot te
leggen. En zo wordt deze gebroken man geleidelijk omgevormd tot
een groot artiest die met zijn verbazingwekkende vaardigheden een
aanmoediging en inspiratie werd voor anderen.

Will is niet de enige artiest in het “Vlinder Circus” die zich al lange tijd waardeloos, incompetent en
lelijk hebben gevonden. Integendeel, alle artiesten in dit circus hebben een moeilijk verleden achter
zich en moeten, net als Will, leren dat ze waardevol, uniek en begaafd zijn. Daar is de voormalige prostituee Anna, die, omdat ze zwanger is, de deur wordt gewezen, want in deze staat is ze niet meer bruikbaar. Of George, die probeert om te gaan met zijn leven, maar door zijn frustratie en opgehoopte agressie telkens in vechtpartijen beland. En tot slot, de oude Poppy, die schijnbaar niets meer in het leven kan dan alleen maar bedelen.

Met behulp van Mr. Mendez, die het potentieel in deze mensen herkent en hen moed geeft, vindt er in
hen een geweldige transformatie plaats. Deze ooit gebroken mensen bloeien op en ontwikkelen hun
talenten – net zoals een lelijke rups verandert in een prachtige vlinder.

Mr. Mendez heeft de gave om achter de maskers van het menselijk gedrag en uiterlijk te kijken. Hij ziet in ieder mens een uniek, waardevol en mooi schepsel dat vol is van verborgen talenten. Door zijn blik op de mensen kunnen we iets van Gods liefdevolle blik op ons ontdekken. God kijkt naar ons met de ogen van een Vader en een Schepper, en met waardering en vol liefde. Hij ziet ons zoals hij ons bedoeld heeft. God kijkt achter onze maskers en wat het leven in deze wereld van ons gemaakt heeft. Hij ziet ons potentieel en kent ons beter dan wij onszelf kennen Hij kijkt naar ons en zegt liefdevol: “Jij bent geweldig!”

Verwerkingsmateriaal bij de film

woensdag 1 maart 2017

8. Kattenbak 28 februari 2017 thema: Complimenten geven/krijgen.

Na welkom en even bijgekletst te hebben openen we de avond met gebed. Eén ding waarin je Jezus kan volgen is vruchten laten zien aan een ander. Bijvoorbeeld Liefde geven door bijvoorbeeld complimenten geven. We leggen het thema uit. Complimenten geven. Doe je dat wel eens en hoe vind je het om een compliment te ontvangen. Hoe voel je, je daarbij. Is het fijn om een compliment te ontvangen? We doen een testje en zien dat het uitmaakt hoe een compliment gegeven wordt en door wie.

Ter inleiding van de avond luisteren en kijken naar een liedje van Elise Mannah. Een compliment is makkelijk te geven en het kost geen cent. Maak de ander blij door op te merken dat iets goed of leuk is. Maar het moet wel echt gemeend zijn. Daarmee geef je de ander een goed gevoel en kan je iemand blij maken.

We bekijken nog een filmpje over complimenten geven. Even praktische tips over complimenten geven. Laat maar weten wat je bijzonder is aan iemand. Je mag dat best wel eens vaker doen. Jij blij en de ander blij.

Hierna gaan we een spel doen. We hebben twee teams. Eén persoon houdt een emmer boven zijn hoofd en de anderen van de groep gooien met propjes. Het team dat de meeste "complimentjes" vangt heeft gewonnen. We praten erover door. Het gaat er ook om hoe je complimentjes ontvangt. Geloof je het of lach je het weg.

We bekijken dan een modern verhaal over sterren en stippen. 
Misschien ken je het verhaal van de Nerflanders, uit het boek  Niemand is zoals jij van Max Lucado. Ze geven elkaar sterren en stippen. Sterren als iemand iets goeds doet en stippen voor mensen die iets fout doen. Wout heeft alleen maar stippen en komt dan iemand tegen zonder een ster of een stip. Telkens als iemand haar een stip of een ster wil geven valt die er van af. Zij verteld over de houtsnijder waar ze elke dag heen gaat en luistert alleen naar de dingen die Hij van haar vind, hierdoor blijven de sterren en stippen niet plakken. Vertrouw op de Liefde van God. Dan wordt je minder afhankelijk wat mensen van je vinden.


Complimenten pizza:
We hebben een smiley met daarop complimenten geven en ontvangen is leuk!. Van deze cirkel maken we 3 pizzapunten. Met de smiley op de achterkant leggen we ze op de grond neer. Op de eerste punt staat: Van een compliment wordt je gelukkig. Er mogen 2 rijtjes gemaakt worden. Complimenten over je innerlijk of uiterlijk. Op de tweede punt staat: Hoe geef je een compliment. We zetten de antwoorden op deze punt. Op de derde punt staat: Hoe ontvang je een compliment. Ook hier zetten we de antwoorden op.

We bekijken een filmpje van Max Lucado over Jij bent waardevol over alle complimenten die God geeft. God geeft je zoveel complimenten maar hoe zit het andersom? God heeft jou naar zijn evenbeeld geschapen. Wat een compliment. Hij vindt jou zo waardevol dat Jezus voor jou is gestorven om jou te redden. 

We doen nog een laatste spel. De tieners zitten in een kring om een bak met spekkies heen. Je mag zoveel pakken als je wilt maar voor elk spekkie moet je een positief complimentje schrijven op een post-it en in een doos stoppen. Het complimentje moet gericht zijn aan iemand uit de kring. We hangen alle papiertjes op de buitendeur. Bij het naar huis gaan mag je de complimentjes lezen.


dinsdag 14 februari 2017

7. Kattenbak 14 februari 2017 thema: How to follow Jesus

Eindelijk weer Kattenbak. De vorige keer was Henze ziek en vandaar dat we nu bijna een maand geleden bij elkaar waren. Vandaag is het 14 februari. Valentijnsdag, een commerciële dag die is komen overgewaaien uit Amerika. Toch hebben we als grap wat snoephartjes neergezet en praten even bij. We gaan vandaag verder met het thema: volgen...

We bekijken twee filmpjes * Nessvally & Rymz en Facebook: Jezus accepteren als vriend?

We kunnen elkaar volgen via social media. Maar wat en wie volg je dan. Allemaal mensen die alleen maar het beste van zichzelf posten en die zelf alleen maar op zoek zijn naar zoveel mogelijk likes? Dat zou wat zijn als Jezus facebook had. Zou je Hem volgen? Zou hij anders zijn? Om iemand te volgen moet je hem wel erg goed kennen anders kan het wel eens zijn dat hij je op een verkeerd pad leidt...

We doen een spel....Mijnenveld. We hebben 25 kartonnen borden op de grond liggen. Ik heb de route en de groep gaat in een rij achter elkaar staan. Eén voor één proberen ze via de borden naar de overkant van de kamer te komen. Maar als ze op een mijn stappen (De borden die ik niet heb uitgekozen als route) zeg ik boem en moeten ze achteraan de rij weer aansluiten en mag de volgende verdergaan met te ontdekken via welke borden ze naar de overkant komen. Ze mogen recht en diagonaal maar mogen niet over een bord heen stappen.
We bekijken een film Wie is Jezus? Vriend, redder, verlosser, Mens en God, alles, altijd bij je, onveranderlijk, baken, steun en toeverlaat, maatje, het Leven, bij wie ik alles kwijt kan, vertrouwenspersoon, degene die leven waard maakt naar wie ik altijd toe kan gaan, de persoon die heeft laten ervaren dat ik mag zijn die ik ben, schild tegen slechte dingen, dagelijks contact, oneindig groot, kwetbaar en dichtbij, gids in het leven.
En voor ons? Wie is Jezus voor jou?

We doen een spel: Maak een keus. Je hebt 3 opties of je bent een danser, ninja of schommelaar. Eén gaat met de rug naar de groep staan en zegt maak een keus en draait zich om en ieder laat zien wat hij/zij gekozen heeft. Heb je hetzelfde als degene die voor de groep staat dan mag je bij diegene staan en maak je samen een nieuwe keuze en roept samen: Maak een keus en draaien weer om. Totdat er nog 1 over is.

We bekijken een film WWJD Wat betekent het om Jezus te volgen. Wordt je een copycat of volgeling.

We doen het spel de rups. Je gaat in twee rijen achter elkaar op de grond zitten en houdt elkaars enkels vast door je handen naar achteren uit te strekken. Er is een finishlijn en nu is het de bedoeling om al schuivend met elkaar naar de overkant te komen. Welke groep is het snelst?

Wat mag het volgen van Jezus je kosten? We bekijken een filmpje

100 procent voor Jezus? De grootste vijand van het beste is het goede. Als je 100 procent wil geven dan zul je merken dat dat niet lukt. Op dat moment ga je naar Jezus toe en zeg je Heer, ik kan het niet. Doet U het maar. Hij ziet je hart aan. Hij weet hoe moeilijk het is om goed te zijn. Daarom is hij ook gestorven in jou plaats, zodat je kan leven voor Hem. Je wordt Gods kind. Hij leert je stap voor stap de weg te gaan. Je maakt dan nog wel fouten en toch ben je 100 procent Zijn kind.

We bekijken nog een filmpje van Denkstof Super Christenmaandag 13 februari 2017

5. Tienerdienst 12 februari 2017 thema: Jezus licht van/voor de wereld

Vooraf laten we muziekclips zien: This little light of mine, What a mighty God en Every move i make.

We luisteren een youtube filmpje over licht (Messager)

Het thema van deze ochtend is LICHT en wat zegt de Bijbel hierover. We bekijken eerst een filmpje

Er wordt in de Bijbel veel gesproken over licht. Al in de eerste zinnen, in Genesis staat: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

Later in de Bijbel zien we dat de duisternis ook op een geestelijke manier wordt bedoeld als er in Jesaja 9:1 staat:"Het volk dat in de duisternis voortgaat, zal een groot licht zien; een licht, Dat straalt over hen die in een land van dichte duisternis wonen.
De zon zal hebben geschenen maar hier wordt het duistere hart van de mensen bedoeld. Zij zullen een groot licht zien en deze tekst wordt ook in het nieuwe testament gebruikt  (Mattheus 4:16) en dan wordt duidelijk dat, dat grote licht Jezus is. Jezus heeft zelf ook gezegd: Ik ben het licht van de wereld en verderop staat  in 1 Johannes 1 : In Hem (Jezus) is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.

Spel:  Elektrische schok

We zeiden net: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet in zijn macht kunnen krijgen....Wat is duisternis eigenlijk. Het is niks...Kijk eens wat er gebeurd als je in een totaal donkere ruimte bent. Wat gebeurd er als je dan het licht weer aan doet. De duisternis is weg die kan niet blijven. Stel je het eens andersom voor. Je hebt in een lichte kamer een doos in je handen. in die doos is het donker. Nu doe je de doos open. Wordt het nu donkerder in de kamer? Nee het wordt alleen maar licht in de doos. De duisternis heeft het licht niet in zijn macht. Duisternis is de afwezigheid van licht. Het heeft zelf geen macht. Duisternis in je hart is de afwezigheid van God. En als je hart donker is staat het open voor alles wat niet uit God is. (haat de afwezigheid van liefde, jaloersheid de afwezigheid van tevredenheid, leugen de afwezigheid van de waarheid etc)

Spel Levend stratego. Wie ben je bepaald welke macht je hebt. We hebben twee groepen en ieder krijgt een kaartje. Met een bal moet je proberen tussen de benen van de tegenpartij de gooien. Dan laat je elkaar het kaartje zien. Degene die hoger in rang is krijgt het kaartje van de ander die een nieuw kaartje krijgt. Welke groep heeft aan het eind de meeste kaartjes?

Op gezag van de ​Heer​ zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun ​hart​ voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan slechte verlangens en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u ​Christus​ niet leren kennen!(Ef 4:18)
God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het ​bloed​ van ​Jezus​, zijn Zoon, ons van alle ​zonde​.

Wat betekent dat we onze weg in het licht moeten gaan...We bekijken een filmpje van Denkstof. 
Het betekent dat we de natuur van Christus mogen laten zien. Om in deze duistere wereld een ander geluid te laten horen. Maar is het alleen maar goed doen ben je dan licht?
Ik ben het licht der wereld.Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Johannes 8:12)1. Kijk eens naar deze 3 lantaarns. Je kan de lantaarn aandoen door de kaars aan te steken, maar het heeft niet zoveel zin als de lantaarn vies is, zoals deze vieze lantaarn dan kan het licht niet naar buiten schijnen. Als Jezus in je leven komt dan wast hij je vrij van zonde. Al waren je zonden rood als scharlaken...Jezus wast je witter dan sneeuw.
2. Je wordt helemaal schoon van binnen zoals deze tweede lantaarn. Hij glimt helemaal maar geeft nog geen licht. Er zijn een heleboel goede en aardige mensen die Jezus toch niet kennen. Je kunt ze vergelijken met een gouden lantaarn die gaat glanzen als je ze in de zon houdt. Maar 's avonds als de zon ondergaat, wordt het donker. Onze eigen goedheid duurt zolang het goed gaat.
3. De liefde  en de goedheid van Jezus duren eeuwig. De goedheid van Jezus is natuurlijk veel beter dan onze eigen goedheid. Het is volmaakte goedheid en niemand ander dan Jezus is ooit volmaakt goed geweest. Wat echt de moeite waard is, is wat eeuwig blijft. Zijn licht mag in ons binnenste branden. en dat is deze derde lantaarn.

Wat gebeurt er als het licht gaat schijnen in je leven?
Je kan weer zien en ontdekt wie God werkelijk is. Niemand kent de Vader dan door Mij zegt Jezus
Je wordt een nieuw mens, je komt tot je doel
Er komt vrede en liefde met God, jezelf en de ander
Vrucht van de Geest gaat groeien, God wordt werkzaam in je leven

Mattheus 5 zegt het zo: Jullie zijn het licht der wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen ​lamp​ aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader.

spel: Tic tac toe. Met 9 stoelen en 2 teams. Ieder krijgt een nummer. 2 nummers 1, 2 nummers 3 etc. Als ik 1 zeg gaan de enen uit beide teams naar de stoelen en moet zo snel mogelijk zitten wie het eerst zit mag blijven zitten en laten zien of hij of zij een X of een O door handen op die manier boven het hoofd te houden.
donderdag 19 januari 2017

6. Kattenbak 17 januari 2017 thema: I will follow...

Vanavond de eerste Kattenbak in het nieuwe jaar. We zijn al bijna 3 weken in het nieuwe jaar. Toch beginnen we met plofranja, (die niet ploft) en kleine "nieuwjaars rolletjes" We hebben 2 afmeldingen en zijn vanavond met 8 tieners.

Na even bijkletsen gaan we eerst een spel doen. We hebben een heleboel wc rollen. De groep wordt in tweeën gesplitst. Nu mogen ze allebei een toren bouwen. Pas als de toren op hoogte komt vertellen we dat de andere groep hem zomenteen met een balletje moet omgooien. Het gaat er dus niet om dat hij hoog wordt maar dat de toren sterk staat.

Hierna bekijken we een filmpje van de liefde van een vader voor zijn zoon. De zoon is totaal gehandicapt en toch doen ze samen de triatlon. Door de kracht van de vader komen ze over de finish. Hoe afhankelijk zijn wij van onze Vader?

Het volgende spel staat op een wc-rol die ze moeten afrollen. Er staat op dat het mummy spel op de rol staat. De groep wordt in vieren gedeeld. Dus twee aan twee mogen ze kiezen wie er in gepakt gaat worden.  Wie is er het meest ingepakt?Hierna bekijken we het filmpje Jezus volgen in een Selfie cultuur. Door het gebruik van social media ben je steeda druk met de volgers op de hoogte te houden van je leven. Je zoekt constant bevestiging van je vrienden. Alles moet gedeeld worden en het laat alleen maar de positieve dingen dingen zien. Wat er echt in je omgaat wordt niet gezien. Het is een nep wereld waar je het veel te druk mee kan hebben. Hoe ga jij om met het volgen en gevolgd worden?

We hebben een 3 situaties op papier staan. We delen de groep in drieën en ze mogen de situatie voor de groep voorlezen en dan vertellen wat zij zouden doen. (Wat doe je als je wiet aangeboden kreeg, wat zou je doen als je alleen met je kleine zusje thuis was en zij zou vertellen dat ze je mobieltje per ongeluk stuk gemaakt heeft?,  )

Wat Zou Je Doen?
 We bekijken nog een filmpje van een vlogger ook deze wordt gevolgd. Alleen niet op een positieve manier. Volgers kunnen irritant worden.Laatste spel heet wordt geen kopie. Ieder krijgt 6 verschillende gezichten op papier. Ze mogen de gezichten uitknippen. Nu wordt de groep in tweeën gesplitst. Het is de bedoeling om door te ruilen met de andere groep dat ieder 3 paar gezichten ziet te bemachtigen.
De tijd vliegt en de avond is alweer omgevlogen.

zondag 15 januari 2017

4. tienerdienst 15 januari 2017 thema: Gaven van de Geest

Voor de dienst bekijken we wat filmpjes. Gerald Troost met goede gaven, Holy Spirit van Jesus Culture, Galaten 5:22 en tot slot Holy Spirit van Jeremy Riddle

Vanochtend een klein clubje van 8 tieners. Vandaag is het de laatste keer in de serie over de Heilige Geest, God maakt je mooi van binnen. Hoe zat het ook alweer met de VRUCHT van de Geest? Wie weet nog wat eigenschappen van die vrucht te benoemen. Als inleiding bekijken we een heel kort filmpje. We zien dat al die eigenschappen die de vrucht bezit Jezus weerspiegelen. Door de vrucht van de Geest kunnen we door ons leven, Jezus laten zien.

We bekijken nog een filmpje. Met een bijzondere uitleg over de vrucht van de Geest. Welke vrucht bezit de meeste kenmerken van de Geest?

We doen het spel levend memory. Ieder krijgt een zakje met een vrucht (appel, sinaasappel, peer, appel, kiwi en citroen). Van elke vrucht zijn er 2. Je mag in het zakje kijken maar niet aan de ander laten zien. Nu moet 1 iemand in het midden komen en proberen 2 gelijken te vinden. Is hij af dan mag hij gaan zitten en mag de volgende raden. Als hij iemand kiest die zijn eigen vrucht heeft dan is dat ook een setje en mag hij doorgaan.

Heb je een wonder nodig of de Heilige Geest? Hierover bekijken we nog een filmpje. We zien dat God ons niet alleeen heeft gelaten maar Hij heeft een Helper/Trooster/Leraar gegeven. God komt door Zijn Heilige Geest in ons wonen. In de Bijbel staat:

Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een mens omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in  God is... - De Geest helpt ons in onze zwakheid...- Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een Geest van Kracht,, Liefde en Gezond Verstand...-Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn...

De Geest van God laat niet alleen vrucht groeien in ons leven, zodat God die gaat regeren in je hart. Maar ook geeft Gods Geest gaven waarmee in deze wereld staande kunnen blijven. Gaven waarmee we God kunnen dienen en andere mensen kunnen helpen. In totaal zijn er, net als de vrucht, 9 verschillende gaven. De vrucht is iets wat totaal in je groeit maar de verschillende gaven worden aan verschillende mensen uitgedeeld. Je hebt elkaar dus nodig om alle gaven te kunnen gebruiken. De Bijbel geeft als voorbeeld dat de gaven te vergelijken zijn met lichaamsdelen. Een lichaam heeft ook al zijn lichaamsdelen nodig om te kunnen leven. De vrucht zorgt ervoor dat er van binnen iets veranderd, de gaven zorgen dat het naar buiten toe zichtbaar wordt. Je hebt de gaven gekregen om de ander te dienen. De 9 gaven zijn: Wijsheid, Kennis, Geloof, Genezing, Wonderen, Profetie, Onderscheiding, Spreken in klanktalen en Vertalen van klanktalen.

Hier op dit plaatje zie je de verschillende vrucht en gaven.


Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. (1 Korintiërs 12: 4-13)

We doen een spel met een dobbelsteen en verschillende lichaamsdelen van karton, armen, benen, romp en hoofd. Het hoofd heeft nr.1, de romp nr. 2, de linker en rechterbeen zijn 3 en 4 en de linker en rechterarm zijn 5 en 6. We vormen groepen en gooien om de beurt met een dobbelsteen. Welke groep heeft als eerste een heel lichaam. Na dit spel mag de pop met splitpennen in elkaar gezet worden en worden versierd.

We kijken hoe God de Heilige Geest heeft bedoeld. We bekijken een filmpje over de vervulling met de Heilige Geest. God maakt je Heilig van binnen. Hij verandert je hart. Van buiten kan je nog verkeerde dingen doen maar van binnen ben je heilig gemaakt. Wel moet je steeds je hart laten vullen met Gods Geest. Je hart moet er helemaal van doordrenkt zijn. Beseffen wie je bent in Christus.

Nog een verduidelijking. We hebben 3 ballonnen, een emmer met water en een aansteker. De emmer water stelt de kerk voor. Ballon A is iemand die niets van de kerk wil weten, Ballon B neemt elke zondag een bad in het Woord van God. Hij wordt schoon van de buitenkant, hij is vol van goede daden maar hij is nog vol van zichzelf. Ballon C is voor de helft gevuld met water. Hij gaat naar de kerk in het waterbad en hij laat zich vullen met Gods Geest. Nu heeft God ook een tegenstander. Je kent hem misschien ook wel bij de naam Lucifer. De tegenstander komt de ballonnen pesten en legt ze het vuur aan de schenen. Nu kijken we wat er met ballon A, B en C gebeurt. De eerste twee ballonnen knappen gelijk maar ballon C overleeft de hitte. Hij wordt van de buitenkant wel wat zwart maar hij knapt niet. Hij overleeft de aanval omdat hij niet vol is van zichzelf maar vol is met Gods Geest. Als de duivel je komt pesten en je eer, respect, waarde, macht en trots probeert aan te vallen dan gebeurd er niks. Jij weet ik ben een kind van God. (filmpje hoe het ook kan)

Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.
(Jeremia 17: 7 en 8)

God geeft je bepaalde gaven voor het doel waarvoor Hij je gemaakt heeft. Een gave waarmee je God, de gemeente en andere mensen kan dienen.

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken.

Uit swinger: 
We doen nog een laatste spel. Ieder krijgt een plakje komkommer die ze op hun kin moeten balanceren. Nu is het de bedoeling om te proberen het plakje komkommer van de ander er af te stoten zonder dat jouw plakje valt. (Dit had beter een klein muntje kunnen zijn, het plakje komkommer was te glad en hierdoor lukte het spel niet.)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...